Vad är ett medium?

Ett medium är ett person som har kontakt med andevärlden. Det kan vara nära och kära eller guidar me duppgift att bevisa att livet faktist går vidare och inte tar slut efter den fysiska döden. Ett medium för kontakt via:

Clairvoyance = Klar seende (mediet ser de från andra sidan)
Clairaudience = Klart hörande (mediet hör det som förmedlas)
Clairsentience = Mediet känner de från andra sidan.

Mentalt mediumskap  Ett medium med mentala förmågor föremedlar genom syner, hörsel, bilder, doft och fysiska och mentala känslor i kroppen. Man får till sig olika intryk från andevärlden och ger ut konkret bevis att andevärlden existerar genom mediets beskriviningar till klienten. När klienten godkänner mediets beskrivning följs det up pmed budskap.

Trans mediumskap  Det är en direkt kontakt med andevärlden utan att vårt intellekt är med i våra tankar. En transmedium låter andevärlden låna en större del av mediets kroppliga funtioner för att gör sig tillkänna. När det gäller lätt och djup trans kan mediets röstkaraktär och vokabulär förändras efter den kommunikatör som talar. Rösten kan låta påfallande lik den röst som kommunikatören hade när den levde på jorden. Är kommunikatör ett barn, kan rösten låta som
ett barns. Under en och samma seans kan mediet tala med flera
olika röster, men omvänt kan också samma främmande röst
komma tillbaka under flera seanser. Skulle det under transtalet
mediets anletsdrag och gester anta en tydlig likhet med
kommunikatörens, föreligger vad som kallas transfiguration